Patologi och cytologi - provtagningsanvisningar och remisser

Här hittar du information om hantering av prov för histopatologisk och cytologisk diagnostik samt bårhus- och obduktionsverksamhet.

Förväntad svarstid

  Cytologi Histopatologi
SVF/Snabbsvar 1-10 dagar 1-14 dagar
Rutin      1-2 veckor 1-3 veckor

Öppettider

Laboratoriet har öppet:

 • måndag - fredag 07.00-16.00

Sekretariatet har öppet:

 • måndag - fredag 08.00-16.00

Provinlämning

Provinlämningsskåpet är öppet när laboratoriet är bemannat. Nyckel kan rekvireras från laboratoriet.

Kontakt om prov och provtagning

Kontakt eftet 16

Vid behov av service efter kl 16.00, kontakta laboratoriet i god tid:

060-18 13 12
060-18 13 20

OBS! Se provtagningsanvisning för aktuellt provmaterial!

Provtagningsanvisningar

Remisser

Patologi och cytologi är ackrediterad av Swedac

Enheten patologi och cytologi är ackrediterad av Swedac (ackrediteringsnummer 1361) som provningslaboratorium enligt SS-EN ISO 15189:2012.

Ackrediteringsområden Provmaterial Metod

Exfoliativ cytologi

 • cervixcytologi, vätskebaserad teknik
Celler Mikroskopi

Bröstpatologi

 • brösttumörer
Vävnad Mikroskopi

Gastrointestinal diagnostik

 • appendix
 • colon
 • duodenum (ej tumördiagnostik)
 • esofagus
 • rectum
 • ventrikel
Vävnad Mikroskopi

Gynekologisk diagnostik

 • cervixneoplasier
Vävnad Mikroskopi

Urologisk diagnostik

 • prostatacancer
 • urinblåsetumörer
Vävnad Mikroskopi

Tillbaka till toppen