Behandlingslinjer inom vården

För vissa diagnoser finns behandlingslinjer framtagna. Syftet är att bidra till god och jämlik vård i Region Västernorrland. Behandlingslinjer bygger på bästa tillgängliga kunskap och visar ansvarsfördelningen mellan egenvård, primärvård och specialistvård, och i enstaka fall också med kommunerna.

Behandlingslinjerna gäller för hela regionen och är fastställda av regiondirektören.

Behandlingslinjerna är utformade som flödesdiagram med länkar till fördjupad information. Några länkar går till interna dokument som inte är möjliga att nå utanför organisationen.

Behandlingslinjer på remiss

Aktuellt om behandlingslinjer

Professionella grupper vid framtagande av behandlingslinjer

 


Tillbaka till toppen