Behandlingslinjer inom vården

För vissa diagnoser finns behandlingslinjer framtagna. Syftet är att bidra till god och jämlik vård i Region Västernorrland.

Behandlingslinjer bygger på bästa tillgängliga kunskap och visar ansvarsfördelningen mellan egenvård, primärvård och specialistvård, och i enstaka fall också med kommunerna.

Läs om vilka nationella kunskapsstöd som finns.

Behandlingslinjerna gäller för hela regionen och är fastställda av regiondirektören.

Behandlingslinjerna är utformade som flödesdiagram med länkar till fördjupad information. Några länkar går till interna dokument som inte är möjliga att nå utanför organisationen.

Behandlingslinjer på remiss

Aktuellt om behandlingslinjer

Professionella grupper vid framtagande av behandlingslinjer

OBS! Just nu har vi tekniska problem med visningar av länkar i behandlingslinjer. Detta innebär att utbytta länkar visar äldre versioner av dokument istället för det nya länkade dokumentet. Vi arbetar på att lösa problemet. Om du har frågor eller uppmärksammar länkar som visar äldre versioner av dokument, ber vi dig mejla funktionsbrevlådan behandlingslinjer@rvn.se.

 


Tillbaka till toppen