VFU – verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning är en central del i universitetsutbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård.

Region Västernorrland har VFU-avtal med Mittuniversitetet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Vi ansvarar för att erbjuda praktikplatser med hög kvalitet och god pedagogisk kompetens hos handledare och medarbetare.

För att höja den pedagogiska kvaliteten har vi också studentansvariga inom olika yrken, som fungerar som en brygga mellan utbildning och verksamhet.

Studenter vi tar emot

Region Västernorrland tar i första hand emot studerande från Mittuniversitetet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.

Mittuniversitetet

 • Biomedicinsk analytiker (i samarbete med Uppsala universitet)
 • Psykolog
 • Sjuksköterska
 • Specialistsjuksköterska

Umeå universitet

 • Arbetsterapeut
 • Barnmorska
 • Biomedicinsk analytiker
 • Dietist
 • Fysioterapeut
 • Logoped
 • Läkare – mer information om läkarutbildningen
 • Psykolog
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Specialistsjuksköterska

Luleå tekniska universitet

 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska

Är du student på högskola eller universitet utanför Västernorrlands län men folkbokförd i länet kan du få en praktikplats i mån av plats.

Så här söker du praktik hos oss

Vid din utbildning finns en ansvarig lärare som har information om vad som gäller inför din praktik. För att söka praktikplats hos oss ska din lärare kontakta oss i Region Västernorrland genom att skicka ett e-postmeddelande till fou.vfu@rvn.se.


Tillbaka till toppen