LIA – lärande i arbete

Lärande i arbete, LIA, är en central del i yrkeshögskoleutbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård.

Inom Region Västernorrland erbjuder vi LIA, lärande i arbete, för studerande på yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning som kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov.

Region Västernorrland samarbetar med Yrkeshögskolan Mitt i utformningen av utbildningarna vårdadministratör – medicinsk sekreterare, specialistundersköterska akutsjukvård och barnspecialistundersköterska.

Region Västernorrland ansvarar för att erbjuda praktikplatser. Vi tar i första hand emot studerande från Yrkeshögskolan Mitt.

Läs mer om utbildningarna på Yrkeshögskolan Mitts webbplats:

Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör (sundsvall.se)

Specialistundersköterska inom barnsjukvård (sundsvall.se)

Specialistundersköterska inom akutsjukvård (sundsvall.se)

Så här söker du praktik hos oss

Vid din utbildning finns en ansvarig lärare som har information om vad som gäller inför din praktik. För att söka praktikplats hos oss ska din lärare kontakta oss i Region Västernorrland genom att skicka ett e-postmeddelande till: fui.apl.samordning@rvn.se.


Tillbaka till toppen