APL – arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en central del i gymnasieutbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård. Hanteringen av APL sker genom Vård- och omsorgscollege.

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare och utbildare i Västernorrlands län. Region Västernorrland samarbetar med kommuner, privata vårdföretag, fackliga organisationer och utbildningsanordnare, som gymnasieskolor och vuxenutbildning. Tillsammans arbetar vi med att utveckla utbildningen och höja kvaliteten, så att utbildningen motsvarar framtidens krav och behov.

Omsorgscolleges webbplats

Region Västernorrland ansvarar för att erbjuda praktikplatser. Vi tar i första hand emot studerande från utbildningar som är anslutna till Vård- och omsorgscollege i Västernorrland.

Så här söker du praktik hos oss

Vid din utbildning finns en ansvarig lärare som har information om vad som gäller inför din praktik. För att söka praktikplats hos oss ska din lärare kontakta oss i Region Västernorrland genom att skicka ett e-postmeddelande till: fui.apl.samordning@rvn.se.

 


Tillbaka till toppen