Biblioteksutveckling i Västernorrland

Vi vill bidra till att fler människor i Västernorrland läser, skriver, skapar, och deltar i samhällsutvecklingen utifrån sina förutsättningar. Därför arbetar vi strategiskt med biblioteksutveckling och läs- och litteraturfrämjande i Västernorrland.

Biblioteksutveckling Västernorrland har i uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Uppdraget är förankrat i Bibliotekslag (2013:801) (riksdagen.se), Regional biblioteksplan för Västernorrland 2023–2026 (pdf), samt Kulturplan för Västernorrland 2023-2026 (pdf)

Biblioteksutveckling Västernorrland utgör del av Regionbibliotek Västernorrland, som även innefattar Litteratur Västernorrland och Tillgängliga nyheter - Taltidningen Spotlight och Y-bladet – med lättlästa nyheter från Västernorrland.

Region Västernorrland vill stärka Västernorrland som en biblioteksregion med kreativa och modiga folkbiblioteksorganisationer som provar nya och utforskande arbetssätt. Vi arbetar med fortbildning, omvärldsbevakning, projekt och konsultativt stöd till biblioteksmedarbetare och chefer. Vi samordnar regionala nätverk för folkbibliotekspersonal inom olika områden, och ingår i relevanta interregionala och nationella biblioteksnätverk. Vi bidrar aktivt i gemensamma förändringsprocesser inom biblioteksområdet och främjar erfarenhetsutbyte för att bidra till en tillgänglig biblioteksverksamhet av hög kvalitet för alla invånare i Västernorrland.

Samverkan

Biblioteksutveckling Västernorrland samverkar med Litteratur Västernorrland och Tillgängliga nyheter, samt Konst Västernorrland och andra verksamheter inom Kultur och bildning, exempelvis regionens folkhögskolor. Vi ingår i regionalt kulturkonsulentnätverk, Länsstyrelsens rättighetsnätverk i Västernorrland, samt i nätverksgruppen Kulturarv i Västernorrland tillsammans med Västernorrlands museum och Landsarkivet i Härnösand.

Vi är aktiva medlemmar i Föreningen för regional biblioteksverksamhet (FRB), Svensk biblioteksförening, Svenska Daisykonsortiet, samt den internationella organisationen IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions.

Tillsammans med Kungliga biblioteket (kb.se), Kulturrådet (kulturradet.se), Myndigheten för tillgängliga medier (mtm.se), och övriga läns- och regionbibliotek runtom i landet bidrar vi till folkbiblioteksutvecklingen i hela landet. Vi deltog 2018-2021 i Kungliga bibliotekets nationella satsning Digitalt först med användaren i fokus (kb.se), för en höjning av digital kompetens bland bibliotekspersonal. Mellan 2021-2024 deltar vi i Kulturrådets satsning på ett Läsfrämjandelyft (kulturradet.se) för personal på de kommunala folkbiblioteken. Läsfrämjandelyftet ska bidra till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning samt bibliotekslagens prioriterade grupper.

Folkbiblioteken i Västernorrland

Härnösands bibliotek (bibliotek.harnosand.se)

Kramfors bibliotek (bibliotek.kramfors.se)

Sollefteå bibliotek (bibliotek.solleftea.se)

Sundsvalls stadsbibliotek (bibliotek.sundsvall.se)

Timrå bibliotek (bibliotek.timra.se)

Ånge bibliotek (ange.se)

Örnsköldsviks bibliotek (bibliotek.ornskoldsvik.se)

Kontakt

E-postadress: biblioteksutveckling@rvn.se


Tillbaka till toppen