Litteratur

Regionbibliotek Västernorrland ansvarar för det regionala uppdraget att främja litteraturen som konstform. Litteraturfrämjande innebär att synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner.

Under hösten 2019 genomför vi en utredande kartläggning av litteraturen som konstform i Västernorrland. Vi utforskar vilka aktörer som finns inom litteraturområdet och vilka premisser som gäller för konstformen och för de litterärt verksamma i länet. Utredningen är en viktig utgångspunkt för Region Västernorrlands kommande strategier och insatser för att främja litteraturen som konstform.

Residensverksamheter

Region Västernorrland erbjuder två residensverksamheter för litterärt verksamma.

I egen regi arrangeras residensprogrammet Artist in Residence.

Mer om projektet Artist in Residence

I samarbete med stiftelsen Grez-Sur-Loing erbjuder Region Västernorrland litterärt verksamma en månads vistelse i Frankrike, under juni 2020.

Mer om projektet Residens Grez-Sur-Loing

Författarnätverk

Regionbibliotek Västernorrland har tagit initiativ till ett nätverk för litterärt verksamma i länet. Nätverket finns även som en Facebook-grupp.

Författare i Västernorrland, Facebook

Relaterad information

Stöd till det civila samhället

Rapport Litteraturen som konstform i Västernorrland (pdf)

Kontakt

Cecilia Dahlbäck
E-post: cecilia.dahlback@rvn.se


Tillbaka till toppen