Litteratur

Regionbibliotek Västernorrland ansvarar för det regionala uppdraget att främja litteraturen som konstform. Litteraturfrämjande innebär att synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner.

Residensverksamheter

Region Västernorrland erbjuder två residensverksamheter för litterärt verksamma.

I egen regi arrangeras residensprogrammet Artist in Residence.

Mer om projektet Artist in Residence

Författarnätverk

Regionbibliotek Västernorrland har tagit initiativ till ett nätverk för litterärt verksamma i länet. Nätverket finns även som en Facebook-grupp.

Författare i Västernorrland, Facebook

Relaterad information

Stöd till det civila samhället

Rapport Litteraturen som konstform i Västernorrland (pdf)

Kontakt

Cecilia Dahlbäck
E-post: cecilia.dahlback@rvn.se


Tillbaka till toppen