Kulturarv

Kulturarvet i Västernorrland är viktigt för demokrati och hållbar regional utveckling. Vi har goda samarbeten med olika aktörer som museer, arkiv och bibliotek, hembygdsföreningar med fler. Genom det strategiska kulturarvsprogrammet får du arbetsverktyg och inspiration att utveckla och använda Västernorrlands kulturarv.

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021-2024 utgör Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrlands gemensamma strategi för arbetet med kulturarv och kulturmiljö. Kulturarvsprogrammets målgrupp är i första hand alla som är verksamma inom kulturarvs- och kulturmiljösektorn.

Till programmet finns två webbaserade bilagor med information om olika finansieringsmöjligheter samt kommunernas prioriteringar för de kommande åren.  

Via en gemensam vision, gemensamma mål och dialog samlas offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i ett strategiskt regionalt kulturarvsarbete. Vi främjar medskapande och engagemang för att ta tillvara kulturarvets potential att bidra till tillväxt och utveckling för alla.

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021-2024 (pdf)

Kulturarvsprogram_2021-2024 bilaga 1 (pdf)

Kulturarvsprogram_2021-2024 bilaga 2 (pdf)

Kontakt

Ritha Jonsson, Kulturarvsstrateg

Telefonnummer: 076-106 25 09

E-postadress: rita.jonsson@rvn.se


Tillbaka till toppen