Folkbildning

Folkbildning sker inom folkhögskolor, med både långa och korta kurser, och inom studieförbund, med främst studiecirklar och olika kulturverksamheter. Här är Region Västernorrland en viktig aktör.

En stor del av folkbildningsarbetet i studieförbund och i folkhögskolor sker i nära samarbete med de folkrörelser och andra organisationer som antingen är medlemmar i studieförbund eller huvudmän för folkhögskolor.

Fem folkhögskolor

Regionen är huvudman för tre folkhögskolor: Hola folkhögskola i Kramfors, Ålsta folkhögskola i Sundsvall och Ånge, samt Örnsköldsviks folkhögskola i Örnsköldsvik.

Vi lämnar också bidrag till de två rörelsedrivna folkhögskolorna i länet: Härnösands respektive Mellansels folkhögskola.

Folkhögskolan är en studieform för vuxna, med en nedre åldersgräns på 18 år för de allmänna kurserna. Folkhögskolorna har en stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil och det ger kursdeltagarna bra möjlighet att påverka studiernas inriktning och innehåll.

Studieförbund

Regionen lämnar också stöd till studieförbundens regionala verksamhet, dels genom årliga verksamhetsstöd och dels genom utvecklingsstöd.

Mer information om stöd till studieförbunden finns i våra riktlinjer för stöd till det civila samhället.

Regionbiblioteket Västernorrland

Regionbiblioteket är en del av regionen med uppdrag att stödja folkbiblioteken i länets kommuner. De har också en viktig roll inom folkbildningen.

Kontakt

HansOlov Furberg, verksamhetschef
E-postadress: hans.olof.furberg@rvn.se

Folkhögskolorna

Monica Nyholm, samordnare kultur och bildning
E-postadress: monica.nyholm@rvn.se

Studieförbunden

Maria Oldenmark, kulturchef
E-postadress: maria.oldenmark@rvn.se

Sofia Lundin, kultursamordnare
E-postadress: sofia.lundin@rvn.se

Regionbiblioteket

Johanna Nord Ambrosson, samordnare
E-postadress: johanna.nord.ambrosson@rvn.se


Tillbaka till toppen