En svartvit bild på en kvinna i gammeldags sjuksköterskeklänning. Kvinnan pratar i telefon.
Foto: Birgittamuseet

Birgittamuseet - medicinhistoriskt museum i Härnösand

Syftet med Birgittamuseet är att tillgängliggöra och uppmärksamma den medicinhistoriska delen av länets historia.

Birgittamuseet har tidigare drivits av Härnösands Medicinhistoriska förening och fick sitt namn efter museets grundare, Birgitta Lundquist, vid starten 1993. Samlingarna och miljöerna är skapade av personer som själva arbetat inom vården. I museet finns ett stort antal medicinska instrument, sjukvårdsutrustning, arbetsuniformer, möblemang, fotografier och konst som ger besökaren en inblick i hur sjukvården har sett ut sedan slutet av 1800-talet.

Ta del av Birgittamuseets material online (digitaltmuseum.se)

Visningar och öppethållande

För att få tillgång till museet bokas visning via Region Västernorrland.
Visningar ordnas för grupper om minst fem personer och max 15 personer. Visningarna är kostnadsfria och sker i första hand på dagtid mellan klockan 8.00 och 17.00.

Eventuella frågor hänvisas till: 

Ritha Jonsson, kulturarvsstrateg
E-postadress: rita.jonsson@rvn.se
Telefonnummer: 0611-845 06

Hitta till museet

Birgittamuseet är inrymt i före detta Härnösands sjukhus lokaler (i anslutning till Hälsocentralen Södra Sundet). Byggnaden ligger längs E4 strax söder om infarten till Härnösand centrum. Du kan nå hit genom att åka buss med busslinje 39 till hållplats Tullportsparken. Du kan också åka med busslinjerna 520 och 201 till hållplats Gulf E4.

Tillgänglighet

Museet ligger högst upp i den byggnad som tidigare användes som Härnösands sjukhus. Hiss finns till våningen under museet, därifrån nås museet via en trappa.


Tillbaka till toppen