Regional bredbandsstrategi för Västernorrlands län 2021-2030

Västernorrlands län har en regional bredbandsstrategi som har tagits fram i bred dialog med länets kommuner och övriga aktörer. Bredbandsstrategin fungerar som en färdplan för länets arbete med att nå de nationella bredbandsmålen.

I framtiden så kommer tillgängligheten till offentliga och privata tjänster i stor utsträckning att styras av tillgången till snabbt och stabilt bredband. För att kunna leva, verka och utvecklas i hela Västernorrland så krävs därför en jämlik tillgång till bredband i hela länet.

Sveriges regering har beslutat om nationella bredbandsmål (regeringen.se) för åren 2023 och 2030. Därutöver så har Västernorrlands län tagit fram en målbild för länets utveckling som finns beskriven i den Regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland (RUS). Den regionala bredbandsstrategin tar sin utgångspunkt i bägge dessa målbilder.

Västernorrlands regionala bredbandsstrategi gäller för perioden 2021-2030. Strategin omfattar såväl fast som mobilt bredband och innehåller fyra fokusområden:

  • Nyttan med bredband
  • Tillgång till bredband
  • Finansieringslösningar
  • Utökad samverkan

Region Västernorrland ansvarar för strategin och kommer under 2021 att arbeta fram en handlingsplan för genomförandet.

Regional bredbandsstrategi för Västernorrlands län 2021-2030 (pdf)

Frågor kring den Regionala bredbandsstrategin kan skickas till Roger Wetterstrand, e-postadress: roger.wetterstrand@rvn.se.


Tillbaka till toppen