Medfinansiering EU-program

Bidragen för projektverksamhet syftar till att medverka till regional utveckling och tillväxt. Projektverksamheten styrs av reglerna i förordning (2003:596) om regionalt bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Regionala projektmedel

Du kan söka regionala projektmedel under hela året. Vi har inte fasta beslutstillfällen för regionala projekt och förstudier utan beslut tas löpande. EU-programmen har däremot fasta beslutstillfällen att ta hänsyn till i ansökan om medfinansiering i dessa projekt.

EU-program

För att ansöka om EU-finansiering till ett projekt behöver du ha medfinansiering. Du ansöker om medfinansiering från Region Västernorrland till ett projekt via den elektroniska tjänsten Min ansökan (minansokan.se). Då klickar du på knappen "Söker du projektfinansiering?".

Du kan även söka medfinansiering till bredbandsinvesteringar. Vår medfinansiering hanteras då som ett företagsstöd, och skall sökas via företagsingången på min ansökan ("Söker du stöd till ditt företag?").

Information om olika EU-program

ERUF – Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (tillvaxtvarket.se)

ESF – Europeiska Socialfonden (esf.se)

Interreg Sverige-Norge (interreg-sverige-norge.com)

Interreg Northern Periphery and Arctic Programme (interreg-npa.eu)

Interreg Aurora (interregaurora.eu)

För ansökan om medfinansiering till övriga program, kontakta oss.

Medfinansiering ur EU-program

Viktigt att veta vid ansökan om medfinansiering

Information om gällande utlysning interreg (eufonder.se)

EU:s programperiod 2021 – 2027

Kontakta gärna någon av våra handläggare om du har en projektidé som du vill diskutera. För information om deadline för medfinansiering till övriga program kontakta våra handläggare.

Relaterad information

Utveckla Sverige - EU:s struktur och investeringsfinansiering (pdf)

Informationsmaterial från tematiska seminarier

Våren 2022 bjöd Region Västernorrland in till en rad tematiska dialoger inför kommande programperiod. Se respektive ämne för aktuell info om finansiering och kontaktpersoner med mera. 

Tematiskt seminarium om företagande och cirkulär ekonomi 

Tematiskt seminarium om energi och klimat

Tematiskt seminarium om kultur och turism

Tematiskt seminarium om ESF+ och kompetensförsörjning 

Tematiskt seminarium om forskning och innovation


Tillbaka till toppen