Att skriva en ansökan om projektstöd

Planeringsprocessen nedan är tänkt som en vägledning för hur projekt kan planeras inför ansökan av projektmedel.

Många av projektets förutsättningar avgörs redan i förarbetet. En väl genomförd och förankrad projektplaneringsprocess skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande.

Kontakt

Kontaktinformation handläggare

Andra tips!

Tillväxtverket - Handbok för EU-projekt, Från idé till beslut

På Tillväxtverkets webbplats kan du hitta fler bra tips inför planering av projekt.


Tillbaka till toppen