Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Revision i Region Västernorrland

Regionens revisorer utses av fullmäktige och har till uppdrag att granska all verksamhet inom regionen och att pröva ansvarstagandet.

Nedan ges en kortfattad beskrivning av revisionsuppdraget:

  • Revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt för medborgarna.
  • Utgångspunkten för revisorernas granskning är de mål, beslut och riktlinjer som fullmäktige har fastställt samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter.
  • Revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer.
  • En viktig utgångspunkt för granskningen är god revisionssed, vilket är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna.
  • Revisorernas granskning består dels av grundläggande granskning, dels av fördjupade granskningsinsatser.

Via menyn till vänster hittar du publicerade revisionsrapporter och skrivelser. Mer information finns också om revisionens uppdrag och om den granskning som görs.

Revisionsplan 2017 (reviderad 2017-11-08)

Adressuppgifter

Besöksadress: Södra vägen 3-5, Härnösand (Närvård Härnösand)
Postadress: 871 85 Härnösand
Telefon växel: 0611-800 00
E-post: revision@rvn.se 
Org. Nr: 232100-0206

 

Kontakta oss

Region Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Regionens officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Revisionskontoret

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook