Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionplanen - planering och uppföljning

Regionplanen och budget är regionens viktigaste styrdokument och fastställs av regionfullmäktige.

Uppföljningsbilaga Regionplan 2022-2024 (pdf)

Regionplan 2021-2023 (pdf)

Regionplan 2020-2022 (pdf)

Regionplan 2019-2021 (pdf)

I planen redogörs för omvärldsfaktorer som påverkar regionen verksamhet, och mål sätts upp inom de olika perspektiven i regionens balanserade styrning; invånarperspektivet, process-, medarbetar- och ekonomiperspektivet.

Regionfullmäktige formulerar här uppdrag för regionstyrelsen att genomföra under planperioden, inom respektive perspektiv och verksamhetsområde.

Planen skall:  

  • Redovisa mål för verksamheten.
  • Klargöra det finansiella utrymmet under planperioden.
  • Ange fördelningen av det finansiella utrymmet mellan olika huvudverksamhetsområden.
  • Översiktligt beskriva vad som bedöms möjligt att få ut av insatta resurser.
  • Uppfylla kommunallagens krav på flerårsplanering.

Uppföljning

Uppföljning görs i delårsrapporter och årsredovisningen som visar i vilken utsträckningen regionplanens finansiella och verksamhetsmässiga mål nåtts.

Regionplanen för tidigare år

Om du är intresserad av regionplanen för tidigare år kan du vända dig till diariet vid Regionens hus.