Fredagen den 1 september 2023

2023-09-05 07:35

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 22RUN687-23
Rubrik: Regeringsbeslut II 3, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Trafikverket

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Viermie K ekonomiska förening
DiarieNr: 23RUN578-2
Rubrik: Ansökan om regionalt verksamhetsstöd inom kulturområdet 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Ideell Kulturallians Västernorrland
DiarieNr: 23RUN574-1
Rubrik: Ansökan om regionalt verksamhetsstöd inom kulturområdet 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Västernorrlands bygdegårdsdistrikt
DiarieNr: 23RUN573-1
Rubrik: Ansökan om verksamhetsstöd inom kulturområdet 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Medelpads Hemslöjd Ideell Förening
DiarieNr: 23RUN565-1
Rubrik: Ansökan om regionalt verksamhetsstöd inom kulturområdet 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: E.ON Kundsupport
DiarieNr: 23RS8354-1
Rubrik: Information om byte av elmätare, Södra Långgatan, Bredbyn

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 23RS8347-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K1039784-23, försök till stöld Närvården Härnösand

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 23RS8344-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K1047117-23 försök till stöld Närvården Härnösand


Tillbaka till toppen