Fredagen den 10 november 2023

2023-11-14 07:57

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 23HSN5225-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon reg WOL28E i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Sollefteå, ärendenr 9654395:2 Inklusive svar

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Governo AB
DiarieNr: 23RS11465-1
Rubrik: Enkät om platssamverkan i den byggda miljön

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 23RUN800-1
Rubrik: Inbjudan till tidig dialog avseende dubbelspårsutbyggnad av Ostkustbanan vid Nolby-Kvissleby

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5223-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5223-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5223-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5223-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5223-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ÖNH-mottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5222-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5222-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, barnkirurgen Örnsköldsvik


Tillbaka till toppen