Fredagen den 15 mars 2024

2024-03-19 10:13

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Din Tur
DiarieNr: 24RUN231-2
Rubrik: Missiv till remiss regionalt trafikförsörjningsprogram

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Din Tur
DiarieNr: 24RUN231-3
Rubrik: Remiss Framtidens kollektivtrafik i Västernorrland 2023-2030; Regionalt trafikförsörjningsprogram. Remissversion 2022-08-15

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Din Tur
DiarieNr: 24RUN231-4
Rubrik: Framtidens kollektivtrafik i Västernorrland 2023-2030 - Bilaga 1, Hållplatshandbok

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Din Tur
DiarieNr: 24RUN231-5
Rubrik: Framtidens kollektivtrafik i Västernorrland 2023-2030; Regionalt trafikförsörjningsprogram - bilaga 3 Samrådsredogörelse remissrunda hösten 2022

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Din Tur
DiarieNr: 24RUN231-1
Rubrik: Följebrev till remiss regionalt trafikförsörjningsprogram

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 24RS2772-2
Rubrik: Brev om läkarförsörjning i regionerna

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 24RS2772-1
Rubrik: Följebrev till brev om läkarförsörjning

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelningen för vård och omsorg
DiarieNr: 24RS2773-2
Rubrik: Information om Katastrofmedicinsk beredskapsövning 2024 (KBÖ24)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelningen för vård och omsorg
DiarieNr: 24RS2773-1
Rubrik: Följebrev till information om Katastrofmedicinsk beredskapsövning 2024 (KBÖ24)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23RS1616-7
Rubrik: Återrapportering av 2023 års statsbidrag till regioner för att utöka läkarkompetensen i äldreomsorgen

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och Regioner, Avdelningen för vård och omsorg
DiarieNr: 24RS2756-1
Rubrik: Provisorisk överenskommelse om ny förordning om ett europeiskt hälsodataområde (EHDS).

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24HSN1004-2
Rubrik: Inbjudan till strategisk dialog mellan Region Västernorrland och Socialstyrelsen om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet 2024


Tillbaka till toppen