Fredagen den 18 augusti 2023

2023-08-21 11:08

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Umeå kommun
DiarieNr: 23RUN463-3
Rubrik: Påminnelse i inbjudan till kommunikationsprojekt om Umeåregionens landsbygder 2023-09-01

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Ångermanlands Tingsrätt, Rotel 5
DiarieNr: 23RS7716-1
Rubrik: Underrättelse om konkursgäldenär

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 23RS7717-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K989801-23, inbrott och stöld Hälsocentralen Centrum, Norrmalmsgatan 2 Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3674-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Södra Sundet hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3674-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3674-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagning, Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2298-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykiatriska kliniken, Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2592-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken, Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1437-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ÖNH och minnesmottagning, Sundsvall


Tillbaka till toppen