Fredagen den 2 februari 2024

2024-02-06 08:03

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kulturrådet
DiarieNr: 23RUN149-52
Rubrik: Redovisning Kulturrådet 2023, KUR 2023/3782

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kulturrådet
DiarieNr: 23RUN149-51
Rubrik: Bekräftelse mottagen redovisning Kulturrådet - KUR 2023/3782

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen Finansdepartementet
DiarieNr: 24RS1221-2
Rubrik: Missiv Remiss En reform för datadelning SOU 2023:96 - svar senast 2024-05-03

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen Finansdepartementet
DiarieNr: 24RS1221-3
Rubrik: Remiss En reform för datadelning SOU 2023:96 - svar senast 2024-05-03

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget
DiarieNr: 24RS1167-1
Rubrik: Information om kunskaps- och metodstöd i arbetet med inflytande och delaktighet för nationella minoriteter

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 23HSN5995-4
Rubrik: Regeringsbeslut II:1 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna S2024/00188

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: SFRF Södra Norrlands distrikt
DiarieNr: 23RUN516-6
Rubrik: Rekvisition Verksamhetsstöd 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 20RS6016-36
Rubrik: Information om att ärendet Statsbidrag för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 kommer snar tas bort från e-tjänsten


Tillbaka till toppen