Fredagen den 26 januari 2024

2024-01-30 07:59

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Regeringen Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 22RUN687-32
Rubrik: Regeringsbeslut II 2 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Trafikverket

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN616-1
Rubrik: Regeringsbeslut II:2 Förlängd tid för uppdrag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel med fokus på cancer S2023/02174 (delvis)

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2351-13
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, klinisk fysiologimottagning Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1383-9
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall
 
Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4019-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, geriatriska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3674-8
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4001-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, vaccinationsenheten Nacksta

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3230-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, medicinmottagningen och dagvård Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN596-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, förlossningen BB Örnsköldsvik


Tillbaka till toppen