Fredagen den 3 november 2023

2023-11-07 13:17

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 23RUN771-2
Rubrik: Samrådsremiss vägplan E14 Ånge-Bräcke

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 23RUN771-3
Rubrik: Bilaga Samrådsunderlag - Samrådsremiss E14 Ånge-Bräcke

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 23RUN771-1
Rubrik: Följebrev Samrådsremiss Vägplan E14 mellan Ånge och Bräcke

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
DiarieNr: 23RUN21-10
Rubrik: Protokoll §§ 95-105 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 2023-10-13

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
DiarieNr: 23REV3-9
Rubrik: Protokoll §§ 95-105 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 2023-10-13

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kommunalarbetaren
DiarieNr: 23RS11157-1
Rubrik: Enkät Julgåva och gratis kaffe till anställda Region Västernorrland


Tillbaka till toppen