Fredagen den 8 mars 2024

2024-03-15 09:36

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten
DiarieNr: 24HSN1503-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon regnr DTR00C i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Kramfors kommun, ärendenummer 9865458-2, inklusive svar

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sundsvalls kommun
DiarieNr: 24RS2597-2
Rubrik: Åtgärdsföreläggande fastighet Norrhagen 2 (Kungsvägen 30) hiss L7859983

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: NTF Västernorrland
DiarieNr: 23RUN534-23
Rubrik: Rekvisitionsblankett, organisationsstöd 2024 NTF Västernorrland

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sundsvalls kommun
DiarieNr: 24RS2598-1
Rubrik: Åtgärdsföreläggande Fastighet Sjukhuset 1 (Lasarettsvägen 21) Hiss L8218235

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sundsvalls kommun
DiarieNr: 24RS2597-1
Rubrik: Åtgärdsföreläggande Fastighet Norrhagen 2 (Kungsvägen 30) Hiss L8423843

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord, ATK-sektionen
DiarieNr: 24HSN1487-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Sundsvall, ATK-ärende 82359/24, 9872533:2, inklusive svar

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 24RS2541-4
Rubrik: PM Komplettering - Remiss av förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 24RS2541-3
Rubrik: Rapport - Remiss av förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 24RS2541-2
Rubrik: Missiv Remiss av förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 24RS2541-1
Rubrik: Följebrev Remiss av förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader


Tillbaka till toppen