Fredagen den 8 september 2023

2023-09-11 15:13

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, Enheten för sjukvård och läkemedelsfrågor
DiarieNr: 23RS8770-3
Rubrik: Remiss Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2023:26)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartement, Enheten för sjukvård och läkemedelsfrågor
DiarieNr: 23RS8770-2
Rubrik: Missiv Remiss Promemorian Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2023:26), svar senast 2023-12-08

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, Enheten för sjukvård och läkemedelsfrågor
DiarieNr: 23RS8770-1
Rubrik: Följebrev Remiss Promemorian Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2023:26)

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialdepartementet, Enheten för sjukvård och läkemedelsfrågor
DiarieNr: 23HSN4074-2
Rubrik: Missiv Remiss Promemorian Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2023:26), svar senast 2023-12-08

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialdepartementet, Enheten för sjukvård och läkemedelsfrågor
DiarieNr: 23HSN4074-3
Rubrik: Remiss Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2023:26)

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialdepartementet, Enheten för sjukvård och läkemedelsfrågor
DiarieNr: 23HSN4074-1
Rubrik: Följebrev Remiss Promemorian Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2023:26)

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
DiarieNr: 23REV3-7
Rubrik: Protokoll §§ 74-86 Samordningsförbundet Örnsköldsvik 2023-08-24

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
DiarieNr: 23RUN21-8
Rubrik: Protokoll §§ 74-86 Samordningsförbundet Örnsköldsvik 2023-08-24

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4068-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, barnkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4068-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Granlo hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4067-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4067-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Höga Kusten hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4065-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4065-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4065-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, arbetsterapimottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4065-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2607-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1284-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken, medicinkliniken och akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4515-7
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Cirkus Elvira
DiarieNr: 23RUN598-1
Rubrik: Ansökan kulturprojekt, projektet Lasse Majas detektivbyrå Cirkusmysteriet

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Ragnsells AB
DiarieNr: 23RUN42-8
Rubrik: Avfallsstatistik farligt avfall augusti 2023, Ragnsells


Tillbaka till toppen