Måndagen den 11 mars 2024

2024-03-15 09:44

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Försäkringskassan
DiarieNr: 23RS2705-1
Rubrik: Beslut i ärende Ersättning för höga sjuklönekostnader år 2023, aviseringsdatum 2024-03-10

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN1543-1
Rubrik: Bestridande av faktura 40103286

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN1542-1
Rubrik: Bestridande av faktura 40105233

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord, ATK sektionen
DiarieNr: 24HSN1539-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Sundsvall, 0101-TATK-84323/24, inklusive svar

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN1534-1
Rubrik: Bestridande av faktura 40105237

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN1533-1
Rubrik: Bestridande av faktura 40102362

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24RUN223-1
Rubrik: Enkät Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2023

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN1532-1
Rubrik: Bestridande av faktura 40103266

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN1531-1
Rubrik: Bestridande av faktura 40103288

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN1530-1
Rubrik: Bestridande av faktura 40105234

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN1529-1
Rubrik: Bestridande av faktura 40103270

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN1528-1
Rubrik: Bestridande av faktura 40102476

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbundet i Sundsvall
DiarieNr: 24REV7-2
Rubrik: Protokoll Samordningsförbundet Sundvall 2024-03-01

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Luftfartsverket
DiarieNr: 24RS2621-1
Rubrik: Enkät; Undersökning om framtida drönartjänster i Sverige.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: E-hälsomyndigheten
DiarieNr: 24HSN1520-2
Rubrik: Missiv till remiss gällande ansökan om status som nationell gemensam e-hälsospecifikation (NGS) Svar senast 2024-04-29

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: E-hälsomyndigheten
DiarieNr: 24HSN1520-1
Rubrik: Följebrev till remiss gällande ansökan om status som nationell gemensam e-hälsospecifikation (NGS)

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 22RUN687-33
Rubrik: Regeringsbeslut II 6 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Trafikverket

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24HSN1514-1
Rubrik: Enkät om verksamhetens kunskapsbehov inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Tandvårdsenheten
DiarieNr: 24HSN1513-2
Rubrik: Information om IT-systemet Menuett 2.0-projektet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Tandvårdsenheten
DiarieNr: 24HSN1513-1
Rubrik: Följebrev till information om IT-systemet Menuett 2.0-projektet

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Samordningsförbundet i Sundsvall
DiarieNr: 24RUN19-2
Rubrik: Protokoll Samordningsförbundet Sundvall 2024-03-01


Tillbaka till toppen