Måndagen den 15 januari 2024

2024-01-23 10:25

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 24RS240-2
Rubrik: Påminnelse: Enkät om Medborgardialog

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN285-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020277

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN286-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020274

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN287-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020310

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS14284-12
Rubrik: Bilaga 1 Excelverktyg handlingsplan tillgänglighet - redovisning av insatser enligt överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS14284-13
Rubrik: Bilaga 2 Excelverktyg handlingsplan tillgänglighet - redovisning av insatser enligt överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS14284-14
Rubrik: Bilaga 3 Excelverktyg redovisning av överenskommelse- redovisning av insatser enligt överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS14284-15
Rubrik: Bilaga 4 Export handlingsplan - redovisning av insatser enligt överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS14284-16
Rubrik: Bilaga 5 Excel lathund - redovisning av insatser enligt överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS14284-17
Rubrik: Begäran om redovisning av insatser enligt överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS14284-11
Rubrik: Begäran om redovisning av insatser enligt överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Västernorrland
DiarieNr: 24RS515-2
Rubrik: Gemensam avsiktsförklaring om utvecklingen av Norrtåg

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN772-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, neurofysiologiska undersökningar Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2862-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, bröstkirurgi Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3172-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgi, urologi, akut Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1405-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, palliativ medicin kir/onk Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 18HSN875-9
Rubrik: Påminnelse beställning av utredningsmaterial invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1856-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Näringslivsarkiv i Norrland-NIN
DiarieNr: 23RUN475-10
Rubrik: Rekvisition verksamhetsstöd 2024, Näringslivsarkiv i Norrland.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24HSN280-1
Rubrik: Enkät om arbetet med delegeringar inom Hälso- och sjukvården.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23RUN266-5
Rubrik: Begäran om återrapportering av 2023 års statsbidrag stödja ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) och att främja ökad följsamhet till förskrivna FaR

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24RS516-4
Rubrik: Formulär för inrapportering till Socialstyrelsen enligt överenskommelserna mellan staten och SKR om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24RS516-3
Rubrik: Överenskommelserna mellan staten och SKR om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24RS516-2
Rubrik: Förslag tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKR om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24RS516-1
Rubrik: Följebrev till formulär för inrapportering till Socialstyrelsen enligt överenskommelserna mellan staten och SKR om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Mitt Scoutdistrikt
DiarieNr: 23RUN579-8
Rubrik: Rekvisition organisationsstöd- ungdomar 2024


Tillbaka till toppen