Måndagen den 18 mars 2024

2024-03-19 10:15

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Post- och telestyrelsen (PTS)
DiarieNr: 23RUN875-5
Rubrik: Resultat av kvalitetssäkringen av byggnadsförteckningen 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Post- och telestyrelsen
DiarieNr: 23RUN875-4
Rubrik: Information till regionerna om regionala prioriteringar för bredbandsstöd 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Post- och telestyrelsen
DiarieNr: 23RUN875-3
Rubrik: Följebrev Resultat av PTS kvalitetssäkring och regionala prioriteringar 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN1634-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5566-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Södra sundet hälsocentral

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Aftonbladet
DiarieNr: 24RUN234-1
Rubrik: Enkät Frågor om prissänkningar eller prishöjningar av kollektivtrafiken sedan maktskiftet 2022 inom Region Västernorrland


Tillbaka till toppen