Måndagen den 22 januari 2024

2024-01-23 15:42

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN451-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020128, Geriatrik avdelning 26A

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN453-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020137, Geriatrik avdelning 26A

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN454-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020149, Geriatrik avdelning 26A

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN456-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020136, Onkologen avdelning 13A
 
Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN458-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020141, Ortopedi avdelning 14A

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN459-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020142, Ortopedi avdelning 14A

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN460-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020151

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN461-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020150

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN462-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020152

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Pipeline Sundsvalls Musikforum
DiarieNr: 23RUN546-3
Rubrik: Rekvisition för beslutat verksamhetsstöd 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Plikt- och prövningsverket
DiarieNr: 24HSN463-1
Rubrik: Information om kommuners och regioners skyldighet att lämna uppgifter om totalförsvarspliktiga till Plikt- och prövningsverket

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN364-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, urologkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN442-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Skyddat]
DiarieNr: 24HSN442-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN443-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN443-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN444-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, rehabilitering Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN444-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Svensk Förening för Vårdhygien
DiarieNr: 24HSN439-1
Rubrik: Nominering till Svenska Hygienpriset 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24HSN280-2
Rubrik: Påminnelse Enkät om arbetet med delegeringar inom Hälso- och sjukvården. Geriatrik, medicin och akutmottagning


Tillbaka till toppen