Måndagen den 25 mars 2024

2024-03-26 15:40

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: IF Rycket
DiarieNr: 24RUN164-6
Rubrik: Rekvisition projektstöd Jämlik hälsa 2024, projektet Hälsoutmaningen 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Höga Kusten Destinationsutveckling AB
DiarieNr: 23RUN712-41
Rubrik: Yttrande remiss regional tillgänglighetsstrategi för människor och gods i Västernorrland

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten, ATK-sektionen
DiarieNr: 24HSN1783-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon regnr CTD818 i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Ånge kommun, ärendenummer 9888125:2, inklusive svar

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten ATK-sektionen
DiarieNr: 24HSN1782-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon regnr EDS34J i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Sundsvalls kommun, ärendenummer 9885152, inklusive svar

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten ATK sektionen
DiarieNr: 24HSN1781-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon regnr CDT818 i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Sundsvalls kommun, ärendenummer 9888125-2, inklusive svar

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten
DiarieNr: 24RUN247-1
Rubrik: Kartläggning av kommuner och regioners arbete för att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Statens Offentliga Utredningar
DiarieNr: 24RS3141-1
Rubrik: Enkät om behovet av ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 23RS1028-18
Rubrik: Återredovisning, riktat statsbidrag God och nära vård 2023


Tillbaka till toppen