Måndagen den 29 januari 2024

2024-01-30 10:23

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kulturföreningen Soja
DiarieNr: 23RUN871-5
Rubrik: Rekvisition syntolkning från Teater SOJA

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5802-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenmottagningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4572-2
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, folktandvården Kvissleby

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4959-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN387-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykologmottagning Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN772-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3748-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, infektionskliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3748-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial sårmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3748-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kuratorsmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3748-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN637-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Sollefteå hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN637-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, klin fys Sundsvall

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner SKR
DiarieNr: 24RUN132-1
Rubrik: Meddelande 2/2024 från SKR:s styrelse – Rekommendation gällande undertecknande av CEMR-deklarationen

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten
DiarieNr: 24HSN632-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon regnr EDS34J i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Ånge kommun, ärendenummer 9785892, inklusive svar

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten
DiarieNr: 24HSN630-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon regnr EDS34J i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Sundsvalls kommun, ärendenummer 9805052, inklusive svar

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 23HSN6063-4
Rubrik: Regeringsbeslut II:3 Ändring av uppdraget till Kammarkollegiet om utbetalning av medel i enlighet med ök om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
DiarieNr: 24RS1031-2
Rubrik: Överenskommelse regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
DiarieNr: 24RS1031-3
Rubrik: Information om Ny överenskommelse regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
DiarieNr: 24RS1031-1
Rubrik: Följebrev Ny överenskommelse regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 24RS240-4
Rubrik: Påminnelse 3 Enkät Medborgardialog

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 23RS13078-4
Rubrik: Regeringsbeslut II:3 Ändring av uppdraget till Kammarkollegiet om utbetalning av medel i enlighet med ök om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24HSN280-3
Rubrik: Påminnelse 2 Enkät om arbetet med delegeringar inom Hälso- och sjukvården


Tillbaka till toppen