Onsdagen den 13 mars 2024

2024-03-15 09:50

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Statens Inköpscentral
DiarieNr: 24RS2710-2
Rubrik: Enkät om ramavtal Datacenter 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Statens Inköpscentral
DiarieNr: 24RS2710-1
Rubrik: Information avseende enkät om Ramavtal Datacenter 2024.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Insiktor AB
DiarieNr: 24RS2709-1
Rubrik: Fråga om systemstöd för Tillbud- och arbetsskador.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Statens Inköpscentral
DiarieNr: 24RS2706-1
Rubrik: Inbjudan till avropsberättigad ramavtalsupphandling, Bärbara datorer.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Statens Inköpscentral
DiarieNr: 24RS2704-1
Rubrik: Inbjudan till avropsberättigad ramavtalsupphandling Datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Politikerforum
DiarieNr: 24RUN49-1
Rubrik: Minnesanteckningar Politikerforum 23 februari, 2024  

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Ragunda kommun
DiarieNr: 24RS2702-1
Rubrik: Förfrågan om rutiner kopplade till brandskyddsfrågor.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling (RTL)
DiarieNr: 23RUN879-12
Rubrik: Ändring av regeringsbeslut I 2 Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24HSN1137-6
Rubrik: Ny uppdaterad ifylld blankett, Insamling av epidemiologiska uppgifter om karies bland barn och ungdomar avseende år 2023


Tillbaka till toppen