Onsdagen den 17 januari 2024

2024-01-23 10:40

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
DiarieNr: 24RS630-2
Rubrik: Mall - bilaga till Instruktion för regionernas årliga rapportering av krisberedskap och civilt försvar 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
DiarieNr: 24RS630-1
Rubrik: Instruktion för regionernas årliga rapportering av krisberedskap och civilt försvar 2023

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Medelpads Folkmusikförbund
DiarieNr: 23RUN572-12
Rubrik: Rekvisition av verksamhetsstöd inom kulturområdet 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 23RS9085-7
Rubrik: Begäran om återrapportering av 2023 års statsbidrag för att införa eller utveckla utökade hembesöksprogram i samverkan med kommuner

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Konstnärscentrum Nord
DiarieNr: 23RUN522-7
Rubrik: Rekvisition av verksamhetsstöd 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Ångermanlands Folkdansring
DiarieNr: 23RUN441-3
Rubrik: Rekvisition av verksamhetsstöd 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skatteverket
DiarieNr: 24RS606-1
Rubrik: Beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, period 2023-11-15--2023-12-31

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2713-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5868-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN367-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, infektionskliniken, ortopedkliniken och röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN366-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, barnkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN364-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4867-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, neurologiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3794-6
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN362-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN362-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN361-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Södra Sundet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN361-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen och barn- och ungdomskliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN360-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, fysioterapimottagnigen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN360-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN360-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN358-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Södra sundet hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN358-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN358-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall


Tillbaka till toppen