Onsdagen den 20 mars 2024

2024-03-26 07:56

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24HSN1198-3
Rubrik: Påminnelse - Utlysning av statsbidrag till regioner för utveckling av den prehospitala akutsjukvården 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sámediggi / Sametinget
DiarieNr: 24RS2999-2
Rubrik: Beslut om statsbidrag 2024 Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sámediggi / Sametinget
DiarieNr: 24RS2999-1
Rubrik: Följebrev, Beslut om statsbidrag 2024 Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet
DiarieNr: 23RS13078-6
Rubrik: Rekvisition av statsbidrag för Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet
DiarieNr: 23RS13078-7
Rubrik: Bekräftelse på mottagen rekvisition för statsbidrag Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Härnösands kommun
DiarieNr: 23RUN712-34
Rubrik: Förslag på svar remissen Regional tillgänglighetsstrategi för människor och gods i Västernorrland.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Härnösands kommun
DiarieNr: 23RUN712-33
Rubrik: Följebrev till förslag på svar remissen Regional tillgänglighetsstrategi för människor och gods i Västernorrland.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Härnösands Riksteaterförening
DiarieNr: 24RUN227-4
Rubrik: Rekvisition stöd för Ökad tillgänglighet, syntolkning av teater

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skatteverket
DiarieNr: 24RS701-3
Rubrik: Avräkning av kommunalskattemedel m m för mars 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 23RUN712-32
Rubrik: Yttrande över remiss om regional tillgänglighetsstrategi för människor och gods i Västernorrland

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 23RUN712-31
Rubrik: Följebrev Yttrande Remiss tillgänglighetsstrategi för människor och gods i Västernorrland

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 23RUN712-30
Rubrik: Yttrande på remiss Regional tillgänglighetsstrategi för människor och gods i Västernorrland

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 23RUN712-29
Rubrik: Följebrev Yttrande på remiss Regional tillgänglighetsstrategi för människor och gods i Västernorrland


Tillbaka till toppen