Onsdagen den 24 januari 2024

2024-01-26 15:02

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 24HSN561-1
Rubrik: Inbjudan till möte om bestämmelsen i 8 kap. 11 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS2018:5) om medicinska exponeringar

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Försvarsdepartementet, Rättssekretariatet
DiarieNr: 24RS920-2
Rubrik: Remissmissiv Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater, svar senast 2024-03-25

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Försvarsdepartementet, Rättssekretariatet
DiarieNr: 24RS920-3
Rubrik: Remiss Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 24RUN126-2
Rubrik: Utbetalningsprognos 2024-2027 anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder, UO 19

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 24RUN126-1
Rubrik: Följebrev Utbetalningsprognos 2024-2027 anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder, UO 19, svar senast 2024-02-02

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23RS12433-2
Rubrik: Utlysning av statsbidrag till regionernas arbete med att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap 2024, ansökan senast 2024-03-06

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24RS871-1
Rubrik: Information om statsbidrag till regionernas arbete med att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2592-12
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN543-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, njurmedicin Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN590-16
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Ankaret hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4460-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4681-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4973-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Ankaret hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4460-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ÖNH/kardiolog/infektion Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Brottsofferjouren Sverige
DiarieNr: 24RS858-2
Rubrik: Inbjudan till Internationella brottsofferdagen 2024-02-22

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Brottsofferjouren Sverige
DiarieNr: 24RS858-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan till Internationella brottsofferdagen 2024-02-22


Tillbaka till toppen