Onsdagen den 27 mars 2024

2024-03-28 15:59

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet Kammarkollegiet
DiarieNr: 22RS7006-17
Rubrik: Regeringsbeslut II:2 2 bilagor, Utbetalning av medel till regioner i enlighet med tilläggsöverenskommelse om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, avs försörjningsberedskap för läkemedel

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kvarkentrådet
DiarieNr: 24RUN257-1
Rubrik: Kallelse Kvarkenrådet EGTS årsmöte och energiseminarium 2024-05-23--24

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 23RS12433-9
Rubrik: Besked om fattat beslut Hälso- och sjukvårdens beredskap 23004/2024

Diarium:  Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 24RUN82-7
Rubrik: Beslut avslag på ansökan om statsbidrag för främja hbtqi-personer situation 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24HSN1198-5
Rubrik: Ansökan om statsbidrag för 2024, utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och Regioner
DiarieNr: 24RS1684-4
Rubrik: Påminnelse: Inbjudan till Ägarråd för Inera AB 2024-06-11 -svar senast 2024-04-04

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Kammarkollegiet
DiarieNr: 24HSN1387-2
Rubrik: Rekvisition för statsbidrag Medel för att ökat antalet disponibla vårdplatser.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24RUN223-2
Rubrik: Svarskvitto på besvarad enkät Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2023


Tillbaka till toppen