Onsdagen den 31 januari 2024

2024-02-02 10:33

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord ATK-sektionen
DiarieNr: 24HSN669-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon reg RTF34G i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Timrå, Ambulansens ärendenummer 9805629:2, Inklusive svar

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Scenkonst Västernorrland
DiarieNr: 24RUN134-1
Rubrik: Ansökan konstprojekt, Livskraft

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 24RS1078-1
Rubrik: Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2024 - för kännedom

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 24RUN117-2
Rubrik: Remissvar: Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och statlig forskningsfinansiering.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 24RUN117-1
Rubrik: Följebrev till remissvar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och statlig forskningsfinansiering.


Tillbaka till toppen