Tisdagen den 12 mars 2024

2024-03-15 09:47

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 24RS2655-1
Rubrik: Enkät om kommuners och regioners samarbeten med Ukraina

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: St Olof Vårdcentral
DiarieNr: 24RS2646-1
Rubrik: Information om verksamhetsdag St Olof Vårdcentral 2024-03-22

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Sollefteå kommun Kommunsstyrelen
DiarieNr: 23RUN13-130
Rubrik: Nytt protokollsutdrag från kommunfullmäktige Sollefteå kommun 2024-02-26 § 138 – Revidering av styrdokument (förbundsordning) kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Sollefteå kommun Kommunsstyrelen
DiarieNr: 23RUN13-129
Rubrik: Följebrev till nytt Protokollsutdrag från kommunfullmäktige Sollefteå kommun 2023-12-18 § 138 – Revidering av styrdokument (förbundsordning) kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrla


Tillbaka till toppen