Tisdagen den 12 september 2023

2023-09-13 07:46

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN4135-1
Rubrik: Information om Insatser vid riskbruk av alkohol - rekommendationer till hälso- och sjukvården

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
DiarieNr: 23RS8879-1
Rubrik: Inbjudan till Digg forum och till samarbetsrummet dela.digg.se – Digital post

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet Socialdepartementet
DiarieNr: 23RS8876-2
Rubrik: Missiv Remissutskick Promemorian Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet Socialdepartementet
DiarieNr: 23RS8876-3
Rubrik: Remissutskick Promemorian Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet Socialdepartementet
DiarieNr: 23RS8876-1
Rubrik: Följebrev Remissutskick Promemorian Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Rättsavdelningen Hälso- och sjukvårdsjuridik
DiarieNr: 23HSN4131-2
Rubrik: Missiv Remiss med förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Rättsavdelningen Hälso- och sjukvårdsjuridik
DiarieNr: 23HSN4131-3
Rubrik: Förslag till föreskrifter, bilaga till Remiss med förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Rättsavdelningen Hälso- och sjukvårdsjuridik
DiarieNr: 23HSN4131-4
Rubrik: Konsekvensutredning - bilaga till Remiss med förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Rättsavdelningen Hälso- och sjukvårdsjuridik
DiarieNr: 23HSN4131-5
Rubrik: Sändlista - bilaga till Remiss med förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Rättsavdelningen Hälso- och sjukvårdsjuridik
DiarieNr: 23HSN4131-1
Rubrik: Följebrev Remiss med förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
DiarieNr: 23HSN4126-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4126-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4126-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Domsjö hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN747-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, infektionskliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN747-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kardiologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4123-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, 1177

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4123-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3206-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, Husum/Trehörningsjö hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3172-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedmottagningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4120-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Själevad hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4119-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, reumatologiska kliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1284-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3204-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2087-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, Ankaret hälsocentral

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för delaktighet
DiarieNr: 23RS8799-1
Rubrik: Enkät årlig uppföljning av hur regioner arbetar strategiskt med sitt uppdrag inom funktionshinderspolitiken 2023

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun Kommunstyrelsen
DiarieNr: 23RUN187-14
Rubrik: Protokollsutdrag § 171 Länsgemensam organisation för BizMaker, Kommunstyrelsen Örnsköldsviks kommun 2023-09-05


Tillbaka till toppen