Tisdagen den 16 januari 2024

2024-01-23 10:32

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 23RS13031-6
Rubrik: Information om beviljat anstånd till 11 april 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN349-4
Rubrik: Remiss av betänkande Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76), Del 2

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN349-3
Rubrik: Remiss av betänkande Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76), del 1

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN349-2
Rubrik: Remissmissiv Remiss av betänkande Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76)

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN349-1
Rubrik: Följebrev Remissutskick av betänkande Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76)

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Skogsstyrelsen
DiarieNr: 24RUN91-2
Rubrik: Utlysning av projektstöd till kompetensutveckling Skogsbruk i ett förändrat klimat

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Skogsstyrelsen
DiarieNr: 24RUN91-1
Rubrik: Följebrev Utlysning av projektstöd till kompetensutveckling inom skogsbruk i ett förändrat klimat

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 24RUN85-2
Rubrik: Tilldelning av investeringsbidrag till Kommersiell service 2024, Dagligvarubutiker och drivmedelstationer i serviceglesa områden.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 24RUN85-1
Rubrik: Följebrev tilldelning beslutsutrymme för Investeringsbidrag till kommersiell service 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN316-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020079

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN317-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020078

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN323-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020077

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN324-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020076

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN325-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020075

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN326-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020074

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN327-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020073

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN328-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020069

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN329-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020068

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN330-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020067

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN332-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020089

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN333-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020066

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN334-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020065

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Ångermanlands hemslöjdsförbund
DiarieNr: 23RUN540-4
Rubrik: Rekvisition av verksamhetsstöd 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun, Kommunledningsförvaltningens stab
DiarieNr: 23RUN797-2
Rubrik: Följebrev till protokollsutdrag beslut medfinansiering projekt Hållbar samhällsomställning

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24RUN82-1
Rubrik: Utlysning av statsbidrag för att främja hbtqi-personers situation 2024.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Förvaltningsrätten i Umeå
DiarieNr: 24RS569-1
Rubrik: Beslut i mål nr 55-24, överprövning av upphandling Rekvisitionsläkemedel 2024, ärendet flyttas till Förvaltningsrätten i Härnösand.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
DiarieNr: 24HSN310-1
Rubrik: Ansökningsförfrågan angående nationell högspecialiserad vård inom 7 nya vårdområden. Svar senast 2024-04-26.


Tillbaka till toppen