Tisdagen den 19 mars 2024

2024-03-26 07:52

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Riksteatern Norra/Riksteatern Västerbotten
DiarieNr: 23RUN865-12
Rubrik: Beslut om stöd till projekt Scenkonst i norr, interregionalt arrangörsfrämjande fortsättningsår 2024.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Energimyndigheten, Avdelningen för resurseffektivt samhälle
DiarieNr: 24RUN87-3
Rubrik: Beslut i ansökan om bidrag till projekt Samordning och utveckling energi- och klimatrådgivning - beviljas

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 24RS32-3
Rubrik: Påminnelse 2 Inbjudan till Demokratidagen 2024-04-09

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 24RS1221-6
Rubrik: Påminnelse: Inbjudan till SKR-remisskonferens om interoperabilitet "En reform för datadelning" 2024-03-21

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Energimyndigheten
DiarieNr: 24RUN87-10
Rubrik: Bekräftelse på mottagen ansökan om projektbidrag

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kramfors kommun, Kommunstyrelsen
DiarieNr: 24RUN99-5
Rubrik: Beslutsexpediering Upphörande av underhåll plattformar vid driftsplats Långsele, Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 24HSN1198-2
Rubrik: Påminnelse om att slutföra ansökan om Utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa


Tillbaka till toppen