Tisdagen den 22 augusti 2023

2023-08-23 08:42

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Nya Ostkustbanan AB
DiarieNr: 23RUN17-26
Rubrik: Påminnelse samt information om ändrad ort Inbjudan till Kick-off för Nya Ostkustbanan 2023-09-07--08 i Hudiksvall

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Nya Ostkustbanan AB
DiarieNr: 23RUN17-25
Rubrik: Följebrev Påminnelse samt information om ändrad ort Inbjudan till Kick-off för Nya Ostkustbanan 2023-09-07--08 i Hudiksvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 23HSN3728-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K1009735-23, försök till stöld, Sundsvalls sjukhus

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3720-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, förlossningen BB Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2862-2
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, bröstkirurgi Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2925-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2713-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1957-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3717-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Konstnärscentrum Nord
DiarieNr: 23RUN522-2
Rubrik: Ansökan regionalt verksamhetsstöd inom kulturområdet 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Formas
DiarieNr: 23RUN521-1
Rubrik: Information om informationsmöte Forsknings- och innovationsfinansiering, ny europeisk utlysning om hållbara städer 4


Tillbaka till toppen