Tisdagen den 26 mars 2024

2024-03-27 13:31

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten
DiarieNr: 23RUN860-9
Rubrik: Dead lines för anmälan till Joint Actions och Direct Grants inom EU4Health, arbetsprogrammet för 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Författarcentrum
DiarieNr: 24RUN251-1
Rubrik: Ansökan kulturprojekt Jag skriver i dina ord

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24HSN1198-4
Rubrik: Påminnelse om slutföra ansökan Utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Försvarsmakten Norra militärregionen
DiarieNr: 24RS3192-2
Rubrik: Inbjudan till Norra militärregionens samverkansberedning 2024-05-07--08

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Nordregio
DiarieNr: 24RS3191-1
Rubrik: Enkät Gemensam Nordisk arbetsmarknad

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Svenska kraftnät
DiarieNr: 24RUN249-2
Rubrik: Inbjudan till samråd för Kustpaketets delsträcka Nässe-Vattjom

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Svenska kraftnät
DiarieNr: 24RUN248-2
Rubrik: Inbjudan till samråd för Kustpaketets delsträcka Vattjom-Njutånger


Tillbaka till toppen