Tisdagen den 30 januari 2024

2024-02-01 09:16

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen
DiarieNr: 24RS46-1
Rubrik: Protokoll §§ 1-16 Beredningsgruppen Norra Sjukvårdsregionförbundet 2024-01-17

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Funktionsrätt Västernorrland
DiarieNr: 23RUN438-8
Rubrik: Rekvisition Organisationsstöd 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 24RS1055-1
Rubrik: Enkät om Redovisning av den obligatoriska sjukfrånvaron i årsredovisningen 2023

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Viermie K
DiarieNr: 23RUN578-10
Rubrik: Rekvisition Verksamhetsstöd 2024


Tillbaka till toppen