Torsdagen den 1 februari 2024

2024-02-02 10:39

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 24RS1153-1
Rubrik: Regeringsbeslut I:1 Uppdrag åt Folkhälsomyndigheten om övervakning, studier och insatser avseende covid-19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 24RS1152-2
Rubrik: Meddelande 4/2024 från SKR:s styrelse – Rekommendation avgifter vaccinering covid-19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 24RS1152-1
Rubrik: Följebrev Meddelande 4/2024 från SKR:s styrelse – Rekommendation avgifter vaccinering covid-19

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Regeringen Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 24RUN145-2
Rubrik: Remiss av delbetänkandet Jakt och fiske i renbetesland SOU 2023:46

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Regeringen Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 24RUN145-1
Rubrik: Följebrev Remiss av delbetänkandet Jakt och fiske i renbetesland SOU 2023:46, Svar senast 2024-06-10

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Svenska kraftnäst
DiarieNr: 24RUN143-1
Rubrik: Inbjudan till myndighetsdialog för planer att förnya stamnätet Ramsele–Kilforsen, dnr 2023/3588

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN711-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5136-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN710-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Ankaret hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN709-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN181-14
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, osteoporosmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN708-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, käkkirurgiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN704-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN704-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Sollefteå hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4169-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4169-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sollefteå

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Timrå Hästsportförening
DiarieNr: 24RUN139-1
Rubrik: Ansökan om stöd till projektet Hästen som friskvård, Timrå Hästsportförening.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Härnösand Football Club United
DiarieNr: 24RUN140-1
Rubrik: Ansökan om stöd till projektet Skapande av trygga idrottsmiljöer, Härnösand Football Club United

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Timrå IK Teamsters
DiarieNr: 24RUN141-1
Rubrik: Ansökan om projektstöd, Timrå IK Teamsters

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Svenska Spels forskningsråd
DiarieNr: 24HSN681-1
Rubrik: Utlysning av medel för spelforskning 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23RS2997-4
Rubrik: Påminnelse 2 Återrapportering av 2023 års statsbidrag till rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS


Tillbaka till toppen