Torsdagen den 18 januari 2024

2024-01-23 10:51

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN391-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020335

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN388-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11020311

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket, Förändringsärenden planering Norra regionen
DiarieNr: 24RUN99-2
Rubrik: Extern remiss om upphörande av underhåll av plattformar trafikplats Långsele.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket, Förändringsärenden planering Norra regionen
DiarieNr: 24RUN99-1
Rubrik: Följebrev till förslag om upphörande av underhåll av plattformar trafikplats Långsele.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: RFS Sundsvall
DiarieNr: 23RUN576-5
Rubrik: Rekvisition för beslutat organisationsstöd 2024, RFSL Västernorrland

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN390-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN390-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3666-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN385-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, neurologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN389-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4958-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4958-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, patologi Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN387-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ÖNH mottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN386-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN387-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, hörcentralen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN387-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, onkologmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN386-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Ånge hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN385-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, förlossningen BB Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3666-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5256-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, hematologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1395-9
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, neurorehab Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4932-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, förlossningen BB Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1395-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ÖNH kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1395-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, IVA/IMA Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4734-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN382-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5256-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken och urologkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4930-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5256-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN382-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial akutmottagningen, ortopedkliniken och handrehab Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN358-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, hjärtmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN358-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kardiologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN381-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN381-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, handkirurgiska kliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN362-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN362-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN362-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN380-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN380-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, anestesi- och intensivvård Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN380-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, neurologkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN380-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN378-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, käkkirurgiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3202-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4143-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, psykiatriska kliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2535-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3147-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: S-Kvinnor i Västernorrland
DiarieNr: 23RUN467-3
Rubrik: Rekvisition för beslutat organisationsstöd 2024, S-kvinnor

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelning för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 23RS2997-3
Rubrik: Påminnelse om återrapportering av 2023 års statsbidrag till rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 24RS661-2
Rubrik: Missiv till fastställd aktivitetslista för 2024 för uppföljning, utveckling och stöd i kommunernas och regionens arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 24RS661-3
Rubrik: Fastställd aktivitetslista för 2024 - uppföljning, utveckling och stöd i kommunernas och regionens arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 24RS661-1
Rubrik: Följebrev till fastställd aktivitetslista för 2024 för uppföljning, utveckling och stöd i kommunernas och regionens arbete med krisberedskap och civilt försvar.


Tillbaka till toppen