Torsdagen den 21 mars 2024

2024-03-26 08:00

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24HSN1740-1
Rubrik: Enkät: Uppföljning av service och stöd i tandvården för Sveriges nationella minoriteter - Folktandvården Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24HSN1739-1
Rubrik: Enkät: Uppföljning av service och stöd i tandvården för Sveriges nationella minoriteter - Folktandvården Kramfors

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24HSN1738-1
Rubrik: Enkät: Uppföljning av service och stöd i tandvården för Sveriges nationella minoriteter - Folktandvården Sollefteå

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Umeå kommun
DiarieNr: 23RUN712-39
Rubrik: Protokollsutdrag Umeå kommuns yttrande över Regional tillgänglighetsstrategi för människor och gods i Västernorrland

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Umeå Kommun
DiarieNr: 23RUN712-38
Rubrik: Följebrev, Umeå kommuns yttrande över Regional tillgänglighetsstrategi för människor och gods i Västernorrland

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kulturrådet
DiarieNr: 22RUN667-4
Rubrik: Redovisning bidrag till kompetenshöjande insatser inom läsfrämjandelyftet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23RS289-6
Rubrik: Påminnelse 2 Återrapportering av 2023 års statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (Återhämtningsbonusen) - svar senast 2024-03-31

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Statens Inköpscentral
DiarieNr: 24RS2706-2
Rubrik: Påminnelse Inbjudan till avropsberättigad ramavtalsupphandling, Bärbara datorer

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Statens Inköpscentral
DiarieNr: 24RS2704-2
Rubrik: Påminnelse Inbjudan till avropsberättigad ramavtalsupphandling Datorer, mobiltelefoner och surfplattor

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord ATK
DiarieNr: 24HSN1706-2
Rubrik: Bilaga händelserapport Begäran om händelserapport för utryckningsfordon YXP01Y i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Sollefteå 0101-TATK-91583/24

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord ATK
DiarieNr: 24HSN1706-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon regYXO01Y i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Sollefteå, ambulansens ärendenummer 9882981:2 0101-TATK-91583/24. inklusive svar


Tillbaka till toppen