Torsdagen den 25 januari 2024

2024-01-29 08:10

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: SRF Synskadades riksförbund Västernorrland
DiarieNr: 23RUN376-6
Rubrik: Rekvisition av organisationsstöd 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Samordningsförbundet Härnösand/Timrå
DiarieNr: 24RUN129-1
Rubrik: Anmodan om medfinansiering, Samordningsförbundet Härnösand/Timrå

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 24RUN126-4
Rubrik: Underlag redovisning av regionala tillväxtåtgärder, Bemyndigandebehov 2025, svar senast 2024-02-14

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 24RUN126-3
Rubrik: Följebrev Begäran om redovisning av regionala tillväxtåtgärder, Bemyndigandebehov 2025, svar senast 2024-02-14

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kulturrådet
DiarieNr: 24RUN38-1
Rubrik: Beslut från statens kulturråd-vissa statsbidrag för regional kultur

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Transportstyrelsen
DiarieNr: 24RS947-1
Rubrik: Bekräftelse på registrerat ägarbyte gällande ARP21H


Tillbaka till toppen