Torsdagen den 26 oktober 2023

2023-10-31 08:10

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Region Jämtland Härjedalen
DiarieNr: 23RUN761-2
Rubrik: Finansiering av Almi Företagspartner Mitt AB verksamhetsåret 2024 - Protokollsutdrag §175 Regionala utvecklingsnämnden 2023-10-24 Region Jämtland Härjedalen

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Region Jämtland Härjedalen
DiarieNr: 23RUN761-1
Rubrik: Följebrev, Finansiering av Almi Företagspartner Mitt AB verksamhetsåret 2024 - Protokollsutdrag §175 Regionala utvecklingsnämnden 2023-10-24 Region Jämtland Härjedalen

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 23HSN5021-1
Rubrik: Information om antaget meddelande i EU-kommissionen: Åtgärder för att bättre förebygga och minska kritiska läkemedelsbrister i EU

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Förvaltningsrätten i Härnösand
DiarieNr: 23RS10375-5
Rubrik: Föreläggande i mål nr 3560-23 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, Beslut i regionfullmäktige 2023-09-13 §141

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 23RUN450-8
Rubrik: Beslut om trafikföreskrift TRVTFS 2023:27 om långa fordonståg i Västernorrlands län

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 23RUN450-7
Rubrik: Följebrev, Beslut om trafikföreskrift TRVTFS 2023:27 om långa fordonståg i Västernorrlands län
 
Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Ånge kommunstyrelse
DiarieNr: 23RUN652-4
Rubrik: Yttrande över remiss,granskning av förslag till ny översiktsplan för Ånge kommun - Översiktsplan Ånge 2040


Tillbaka till toppen