Internationell policy och handlingsplan

Inom Region Västernorrland drivs det internationella arbetet med stöd av en Internationell policy som fastställts av regionfullmäktige.

Regionens internationella policy (pdf)

Region Västernorrlands Internationell handlingsplan 2022

Regionen ska under 2022 utveckla samarbetet med de övriga tre nordliga regionerna kring North Sweden European Office (NSEO) och medverka i projektet North Sweden Stockholm Office (NSSO).

Region Västernorrland är en aktiv medlem i det politiska nätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) där de fyra nordligaste regionerna samverkan i internationella frågor. Genom EFNS är regionen partner i nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) vilket består av de 14 nordligaste regionerna i norra Europa, regioner med gemensamma förutsättningar och mål.

Inom NSPA arbetar nätverket tillsammans för att öka medvetenheten om regionen i EU-institutionerna, påverka EU-politiken och ge en plattform för bästa praxis. Regionen är medlem i Assembly of European Regions (AER).

En översyn av Region Västernorrlands internationella arbetet pågår våren 2022.

För frågor, kontakta Märtha Molin, regional utvecklingsdirektör
E-postadress: marta.molin@rvn.se
Telefonnummer: 0611-802 74


Tillbaka till toppen