Norra Sveriges Europakontor

Från och med den 1 januari 2020 är North Sweden European Office hela norra Sveriges EU-kontor i och med att Jämtland Härjedalen och Västernorrland anslöt sig till de tidigare ägarregionerna Norrbotten och Västerbotten för att stärka norra Sveriges förmåga i EU.

Mer information på North Swedens webbplats (northsweden.eu)

North Sweden - ett samverkansprojekt

North Sweden är ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland, Norrbottens Kommuner, Kommunförbundet Västernorrland, Företagarna och Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten och Handelskammaren Mitt samt Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet och Mittuniversitetet.

Arbetar för att påverka EU:s beslutsprocess

Många beslut som fattas inom EU påverkar utvecklingen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. För att säkerställa att regionens intressen tillvaratas och beaktas arbetar North Sweden för att påverka EU:s beslutsprocess.

Det innebär att policyutveckling och ny lagstiftning på EU-nivå bevakas så att regionens synpunkter tidigt kan lyftas in i rätt forum. Ett annat viktigt inslag i verksamheten är att underlätta för norra Sverige att tillvarata möjligheterna som EU-medlemskapet för med sig genom samarbeten och finansiering av utvecklingsprojekt.

North Sweden arbetar också för att marknadsföra regionens styrkor och visa hur regionens aktörer bidrar till att lösa unionens utmaningar genom produktion, innovation och samarbete. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland har i EU-sammanhang liknande förutsättningar och utmaningar och utgör tillsammans det administrativa programområde som EU benämner "Övre Norrland". Målet är att etablera Övre Norrland som en intressant part som bidrar till EU:s samlade utveckling och i gengäld erhåller finansiellt stöd och tillgång till plattformar av EU.

Samlad kraft för Norra Sverige 

Kontoret jobbar nära sina ägarorganisationer och olika partners på EU-arenan som delar norra Sveriges intressen. På North Swedens hemsida benämns de fyra nordligaste regionerna gemensamt för ”norra Sverige” och även för ”regionen” eftersom North Sweden i de flesta sammanhang för talan för hela geografin för samlad kraft.


Tillbaka till toppen